Yết đế yết đế bala yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha

Yết đế yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, tình nhân đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, cố gắng không chỉ có vậy, cố gắng thêm không chỉ có thế, bờ giải thoát phía trên rồi...

Bạn đang xem: Yết đế yết đế bala yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinch (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong những tởm căn uống phiên bản cùng rộng lớn của Phật Giáo Đại Thừa. Bài gớm này là một trong những trong số bài xích kinh của cục Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy cầm cố kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Lúc được truyền sang trọng Nước Trung Hoa.Tâm Kinch sẽ được rất nhiều vị cao tăng di chuyển trường đoản cú giờ Phạn lịch sự tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào thời gian năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) và ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các phiên bản dịch nầy, bản dịch của ngài Huyền Trang là rộng rãi nhất.
Riêng trên đất nước hình chữ S, bản dịch của ngài Huyền Trang được đưa sang trọng chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường xuyên dùng để làm trì tụng hằng ngày. Quý vị cao tăng cũng đều có xây đắp những sách để phân tích và lý giải nghĩa ghê, trong đó các sách của quý Hòa thượng Thích Thiện tại Hoa, Thích Tkhô giòn Từ, cùng Thích Nhất Hạnh là rộng lớn độc nhất vô nhị.

Xem thêm: Tính Số Nguyên Tử Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử Trong 1 Mol Nước


*

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, dung nhan bất dị không, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, tbọn họ tưởng hành thức diệc phục nhỏng thị.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố gắng, vai trung phong vô tai ác ngại ngùng, vô quái xấu hổ cầm cố, vô hữu khủng tía, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chụ, thị đại minh crúc, thị vô thượng chụ, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*