Nêu 5 ví dụ về mâu thuẫn trong triết học

Chào bạn đọc. , AZ PET sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết với nội dung Ví Dụ Về Mâu Thuẫn Biện Chứng Trong Triết Học, Mâu Thuẫn Biện Chứng

Phần nhiều nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn website nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Bạn đang xem: Nêu 5 ví dụ về mâu thuẫn trong triết học

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới comment


Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở trong phòng cá nhân để có hiệu quả nhất Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp


Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật lịch sử khẳng định mọi sự vật, hiện tượng trong bản chất đều có mặt tồn tại và mâu thuẫn bên trong.

Bạn đang xem: Những ví dụ về mâu thuẫn biện chứng trong triết học

Trong phép biện chứng, vấn đề quy luật mâu thuẫn là một khái niệm thuộc một trong ba quy luật cơ bản của triết học Mác – Lênin. Vì vậy, khi bài giảng về quy luật mâu thuẫn Chúng ta nên chú ý đến điều gì? Ý nghĩa của phương pháp luận quy luật mâu thuẫn? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi để biết rõ hơn về vấn đề trên.


Xem Tóm Tắt Tại Đây

Quy luật mâu thuẫn

Quy luật mâu thuẫn

Khi nào giảng về quy luật mâu thuẫnBạn cần lưu ý những điều sau:

Thứ nhất: Khái niệm quy luật mâu thuẫn

Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản trong phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật lịch sử khẳng định mọi sự vật, hiện tượng trong bản chất đều có mặt tồn tại và mâu thuẫn bên trong. Quy luật mâu thuẫn còn được gọi là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

Thứ hai: Nội dung của quy luật mâu thuẫn

Mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những khuynh hướng và những mặt đối lập, từ đó sinh ra mâu thuẫn trong chính chúng. Sự thống nhất và đấu tranh từ các mặt đối lập tạo ra động lực bên trong vận động, phát triển, làm mất cái cũ để thay cái mới.


*

Thứ ba: Phân tích nội dung của quy luật mâu thuẫn

– Các khái niệm về các mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, thống nhất và đấu tranh

+ Mặt đối lập: Mặt đối lập là những mặt có thuộc tính, đặc điểm, tính xác định, có xu hướng biến đổi ngược chiều, tồn tại khách quan trong tự nhiên, tư tưởng và xã hội.

Ví dụ:

Trong mỗi con người đều có những mặt đối lập tự nhiên như ăn uống và bài tiết.

Đối với sinh vật sẽ xảy ra quá trình đồng hóa và dị hóa, đối lập nhau.

Mâu thuẫn biện chứng: Mâu thuẫn biện chứng là trạng thái mà các mặt đối lập có quan hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, nhờ đó mà mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan và phổ biến trong xã hội. , tư duy và bản chất. Trong tư duy biện chứng mâu thuẫn phản ánh mâu thuẫn về hiện thực, là nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

Sự thống nhất của các mặt đối lập:

Sự thống nhất của các mặt đối lập: là sự phụ thuộc lẫn nhau, tồn tại nhưng không thể tách rời nhau, của các mặt đối lập, tự nó phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề.

Ví dụ:

Trong hoạt động bài tiết, con người có hai hoạt động đối lập nhau: ăn và bài tiết. Tuy đối lập nhau nhưng chúng không thể tách rời và phụ thuộc vào nhau, qua đó cho thấy hai hoạt động này là thống nhất với nhau.

Sự thống nhất đó tạo nên những yếu tố “giống hệt nhau” của các mặt đối lập. Ở một mức độ nào đó, chúng sẽ có thể chuyển đổi cho nhau.

Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng có tác dụng tương tự, đó là trạng thái chỉ chuyển động khi có trạng thái cân bằng.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập

Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại cùng có lợi với xu hướng loại trừ lẫn nhau và tiêu cực giữa các mặt đó.

Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập vô cùng phong phú, đa dạng, phụ thuộc vào mối quan hệ qua lại của điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh và các mặt, tính chất của các mặt đối lập.

Xung đột là nguồn gốc của sự vận động và phát triển

+ Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là hai xu hướng tác động trở lại các mặt đối lập

Đặc biệt, hai khuynh hướng này tạo ra một loại mâu thuẫn đặc biệt, từ đó mâu thuẫn biện chứng bao gồm sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Diệt Virus Cho Điện Thoại Oppo, Tải Phần Mềm Diệt Virus Cho Oppo

Trong quá trình phát triển và vận động, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập không thể tách rời.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu quy định cho sự thay đổi của các mặt ảnh hưởng, làm cho mâu thuẫn phát triển.

Ban đầu, mâu thuẫn chỉ là khác biệt cơ bản. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, sự khác biệt này phát triển và mở rộng cho đến khi nó trở nên ngược lại.

Khi hai mặt đối lập có mâu thuẫn gay gắt sẽ chuyển hóa lẫn nhau và từ đó mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Nhờ giải quyết theo hướng này, sự thống nhất mới sẽ thay thế sự thống nhất cũ hoặc sự vật mới sẽ thay thế sự vật cũ đã mất.

Sự phát triển là sự đấu tranh của các mặt đối lập.

Chúng ta đã thấy rằng khi có sự thống nhất của các mặt đối lập thì sẽ có đấu tranh, đấu tranh và sự thống nhất của các mặt đối lập không thể tách rời mâu thuẫn biện chứng.

Sự vận động và phát triển là sự thống nhất trong tính ổn định và tính ổn định, là sự đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập quy định tính chất thay đổi và tính ổn định của sự vật. Vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển và vận động.

– Phân loại mâu thuẫn

+ Nếu căn cứ vào mối quan hệ của sự vật đang xét thì xung đột sẽ được phân thành xung đột bên trong và xung đột bên ngoài.

+ Căn cứ vào ý nghĩa tồn tại và phát triển của toàn bộ sự vật, các mâu thuẫn được chia thành mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản.

+ Căn cứ vào vai trò tồn tại và phát triển của mâu thuẫn của sự vật ở một giai đoạn nhất định, mâu thuẫn được phân thành mâu thuẫn chính và phụ.

+ Căn cứ vào tính chất của quan hệ lợi ích, xung đột được chia thành xung đột đối kháng và xung đột không đối kháng.

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn

– Để nhận thức được bản chất của sự vật hoặc tìm ra phương hướng, giải pháp cho hoạt động thực tiễn cần phải nghiên cứu các mặt trái của sự vật.

– Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập hay quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hiện thực và hoạt động thực tiễn.

Bởi vì, mâu thuẫn là động lực và cùng là nguồn gốc của sự vận động, phát triển, có tính khách quan phổ biến.

Đây là tất cả nội dung liên quan đến bài giảng về quy luật mâu thuẫn, ý nghĩa của phương pháp luận quy luật mâu thuẫn.