Thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa

Chắc hẳn chúng ta đều khá là quen thuộc đối với khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vậy công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Nội dung cơ bản ra sao? Để có thêm những thông tin chi tiết nhất hãy cùng Khóa Luận Tốt Nghiệp tham khảo bài viết sau nhé.

Bạn đang xem: Thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa


*

Tổng hợp đề tài luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế ấn tượng

Khái niệm, vai trò và mục tiêu phát triển của các khu công nghiệp

1. Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là một quá trình chuyển đổi mang tính chất căn bản và toàn diện về những hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế, xã hội. Từ việc sử dụng sức lao động thủ công là chính sẽ được chuyển sang sử dụng sức lao động với công nghệ, phương tiện và các phương pháp hiện đại, tiên tiến để giúp tạo ra năng suất lao động hiệu quả nhất.

Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được Đảng xác định rộng hơn và bao hàm cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh với cả dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội. Tất cả đều được sử dụng trên những phương tiện hiện đại cùng với kỹ thuật và công nghệ cao. 

Có thể thấy rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa theo tư tưởng mới không còn bị bó hẹp về phạm vi trình độ những lực lượng sản xuất và kỹ thuật đơn thuần nhằm chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí giống như các quan niệm trước đây.

2. Tính tất yếu khách quan và vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2.1. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Do các yêu cầu cần phải xây dựng về một hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.Do các yêu cầu tạo ra một nguồn năng suất lao động chất lượng, giúp đảm bảo cho sự tồn tại cũng như phát triển trong chủ nghĩa xã hội.Do những yêu cầu về sự rút ngắn khoảng cách giữa các nền kinh tế, khắc phục tụt hậu kỹ thuật và công nghệ của nước ta với một số nước ở trong khu vực và trên toàn thế giới.

*

2.2. Vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mang tới nhiều tác dụng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội Việt Nam. Cụ thể:

Giúp đảm bảo và tạo điều kiện cho sự thay đổi về nền sản xuất xã hội, làm tăng năng suất lao động và tăng sức chế ngự của con người với thiên nhiên. Từ đó sẽ góp phần phát triển nền kinh tế, cải thiện được đời sống của nhân dân và một phần quyết định tới sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo các điều kiện vật chất đối việc củng cố và tăng cường vai trò của nền kinh tế Nhà nước. Nhờ đó con người sẽ được phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.Giúp cho nền khoa học và công nghệ có điều kiện được phát triển nhanh chóng và đạt tới trình độ hiện đại, tiên tiến. Tạo điều kiện bổ sung lực lượng vật chất và kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, giúp đảm bảo về đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trong đất nước ngày càng phát triển hơn. Công nghiệp hóa hiện đại hóa được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm: Cách Chế Biến Tôm Đông Lạnh Ngon Như Tôm Tươi, Tôm Đông Lạnh Nấu Món Gì Ngon

3. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Đối với nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta sẽ bao gồm các nội dung cơ bản mà bạn cần chú ý như sau:

Thứ nhất: Nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội nhờ vào việc chuyển nền kinh tế từ chỗ dựa trên kỹ thuật thủ công sang một nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí. Đồng thời chuyển nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.Áp dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ vào những ngành trong nền kinh tế quốc dân, Thành tựu này sẽ gắn liền với hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.Nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực khi thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

*

Thứ hai: Xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao

Cơ cấu của nền kinh tế chính là tổng thể hữu cơ giữa những ngành kinh tế. Có 2 loại cơ cấu kinh tế đó là cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Trong khi đó cơ cấu của ngành kinh tế sẽ đóng vai trò quan trọng và cốt lõi nhất.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nghĩa là chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế kém hiệu quả, bị tụt hậu sang một nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn. Xu thế của sự chuyển dịch này là hướng từ một nền cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và sau đó phát triển thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ.Cơ cấu lao động cũng sẽ được chuyển dụng theo hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đây là một trong những tiền đề làm chi phối về xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từng thời kỳ của nước ta.

Thứ ba: Củng cố và làm tăng cường các địa vị chủ đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tiến tới việc xác lập địa vị thống trị trong mối quan hệ sản xuất xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Công ty hợp danh là gì? Đặc trưng pháp lý công ty hợp danh

Toàn cầu hóa là gì? Xu thế toàn cầu hóa tại Việt Nam

Bài viết trên là một số thông tin nhằm giải đáp thắc mắc công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì. Có thể thấy rằng nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa mang tới nhiều tác dụng, ý nghĩa quan trọng và toàn diện trong xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Hy vọng qua đây sẽ mang tới những kiến thức hữu ích nhất giúp các bạn có một cái nhìn toàn diện nhất về sự thay đổi này. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập trực tiếp vào website của Khóa Luận Tốt Nghiệp để được hỗ trợ và giải đáp nhé.