NEW SO SÁNH MÔ HÌNH MẠNG NGANG HÀNG VÀ MẠNG KHÁCH CHỦ, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MÁY KHÁCH

Làm speedyglobal.vnệc trên máy tính lâu, bạn có thể đã nghe các thuật ngữ Client- erver và Peer-to-Peer. Đây là hai mô hình mạng phổ biến mà ch

NộI Dung:

Làm speedyglobal.vnệc trên máy tính lâu, bạn có thể đã nghe các thuật ngữ Client-Server và Peer-to-Peer. Đây là hai mô hình mạng phổ biến mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mô hình mạng Client-Server tập trung vào speedyglobal.vnệc chia sẻ thông tin trong khi mô hình mạng Peer-to-Peer tập trung vào kết nối với các máy tính từ xa.

Bạn đang xem: New so sánh mô hình mạng ngang hàng và mạng khách chủ, sự khác biệt giữa máy khách

Sự khác biệt chính giữa mô hình mạng Client-Server và Peer-to-Peer là ở Máy khách-Máy chủ mô hình, quản lý dữ liệu là tập trung trong khi, trong Peer-to-Peer mỗi người dùng có dữ liệu và ứng dụng riêng. Xa hơn, chúng ta sẽ thảo luận thêm về một số điểm khác biệt giữa mô hình mạng Client-Server và Peer-to-Peer với sự trợ giúp của biểu đồ so sánh được hiển thị bên dưới.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở cho ComapaisonMáy khách-Máy chủPeer-to-Peer
Căn bản Có một máy chủ cụ thể và các máy khách cụ thể được kết nối với máy chủ.Khách hàng và máy chủ không được phân biệt; mỗi nút hoạt động như máy khách và máy chủ.
Dịch vụKhách hàng yêu cầu dịch vụ và máy chủ phản hồi với dịch vụ.Mỗi nút có thể yêu cầu dịch vụ và cũng có thể cung cấp dịch vụ.
Tiêu điểmChia sẻ thông tin.Khả năng kết nối.
Dữ liệuDữ liệu được lưu trữ trong một máy chủ tập trung.Mỗi đồng đẳng có dữ liệu riêng của mình.
Người phục vụKhi một số khách hàng yêu cầu dịch vụ đồng thời, một máy chủ có thể bị tắc nghẽn.Vì các dịch vụ được cung cấp bởi một số máy chủ được phân phối trong hệ thống ngang hàng, một máy chủ không bị tắc nghẽn.

Xem thêm: Sáng Tỏ Cách Làm Giáp Ngựa Trong Minecraft Nhưng Chỉ Làm Được Giáp Gia

Chi phí Máy khách-máy chủ rất tốn kém để triển khai.Peer-to-peer ít tốn kém hơn để thực hiện.
Ổn địnhMáy khách-Máy chủ ổn định hơn và có thể mở rộng.Peer-toPeer bị ảnh hưởng nếu số lượng đồng nghiệp tăng lên trong hệ thống.


Định nghĩa Máy khách-Máy chủ

Mô hình mạng Client-Server là mô hình mạng được sử dụng rộng rãi. Đây, Người phục vụ là một hệ thống mạnh mẽ lưu trữ dữ liệu hoặc thông tin trong đó. Mặt khác, Khách hàng là máy cho phép người dùng truy cập dữ liệu trên máy chủ từ xa.

*
Các quản trị hệ thống quản lý dữ liệu trên máy chủ. Máy khách và máy chủ được kết nối thông qua mạng lưới. Nó cho phép các máy khách truy cập dữ liệu ngay cả khi máy khách và máy chủ ở xa nhau.

Trong mô hình Máy khách-Máy chủ, quy trình máy khách trên máy khách gửi yêu cầu tới tiến trình máy chủ trên máy chủ. Khi máy chủ nhận được yêu cầu của khách hàng, nó sẽ tìm kiếm dữ liệu được yêu cầu và gửi nó trở lại với câu trả lời.


Vì tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi một máy chủ tập trung, nên có thể máy chủ sẽ nhận được tắc nghẽn, làm chậm hiệu quả của hệ thống.

Định nghĩa của Peer-to-Peer

Không giống như Máy khách-Máy chủ, mô hình Peer-to-Peer không phân biệt giữa máy khách và máy chủ thay vào đó mỗi nút có thể là máy khách hoặc máy chủ tùy thuộc vào nút có yêu cầu hoặc là cung cấp các dịch vụ. Mỗi nút được coi là một ngang nhau.

*
Để trở thành một phần của mạng ngang hàng, ban đầu một nút phải tham gia mạng lưới. Sau khi tham gia, nó phải bắt đầu cung cấp dịch vụ và phải yêu cầu các dịch vụ từ các nút khác trong hệ thống ngang hàng. Có hai lối để biết nút nào cung cấp dịch vụ nào; chúng như sau:


Khi một nút đi vào hệ thống ngang hàng, nó phải Đăng ký các dịch vụ nó sẽ cung cấp, thành một dịch vụ tra cứu tập trung trên mạng. Khi một nút muốn có bất kỳ dịch vụ cụ thể nào, nó phải liên hệ với các dịch vụ tra cứu tập trung để kiểm tra xem nút nào sẽ cung cấp các dịch vụ mong muốn. Phần còn lại của giao tiếp được thực hiện bởi nút mong muốn và nút cung cấp dịch vụ.Một nút mong muốn cho các dịch vụ cụ thể phải phát sóng yêu cầu dịch vụ cho tất cả các nút khác trong hệ thống ngang hàng. Nút cung cấp dịch vụ được yêu cầu sẽ trả lời đến nút thực hiện yêu cầu.

Mạng ngang hàng có lợi thế so với máy khách-máy chủ là máy chủ không bị tắc nghẽn vì các dịch vụ được cung cấp bởi một số nút được phân phối trong một hệ thống ngang hàng.

Phần kết luận

Nó phụ thuộc vào môi trường mà mô hình mạng để thực hiện; mỗi mô hình có thế mạnh và khuyết điểm riêng.