MỘT SỐ BÀI TOÁN LỚP 5

*

Bạn đang xem: Một số bài toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù lớp 5

Chương 1: Ôn tập với bổ sung về phân số. giải tân oán tương quan mang lại tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phxay cộng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phxay nhân và phép phân chia hai phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập thông thường trang 15 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 15 phần 2 • Luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán thù • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán thù • Luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải tân oán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập thông thường trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-m2. Bảng đơn vị đo diện tích • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập phổ biến trang 31 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 3một phần 2 • Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phxay tính với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • So sánh nhì số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập thông thường trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập thông thường trang 47 • Luyện tập chung trang 48 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 48 phần 2
II - Các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phxay trừ • 3. Phnghiền nhân • 4. Phnghiền phân tách

Chương thơm 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • Luyện tập thông thường trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập phổ biến trang 100 • Giới thiệu biểu thiết bị hình quạt • Luyện tập về tính chất diện tích • Luyện tập về tính chất diện tích (tiếp theo) • Luyện tập bình thường trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương thơm • Diện tích bao bọc và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích bao quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập phổ biến trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét kân hận. Đề-xi-mét kăn năn • Mét khối • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập pmùi hương • Luyện tập thông thường trang 123 • Luyện tập thông thường trang 124 • Giới thiệu hình tròn. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập chung trang 127 • Luyện tập bình thường trang 128

Chương thơm 4: Số đo thời gian. Toán thù hoạt động đều


Xem thêm: Cách Đăng Nhập 1 Tài Khoản Zalo Trên 2 Máy Tính, Cách Đăng Nhập Zalo Trên 2 Điện Thoại Cùng Lúc

• Bảng đơn vị đo thời gian • Cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn cùng với một trong những • Chia số đo thời gian mang lại một số • Luyện tập trang 137 • Luyện tập chung trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng con đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập tầm thường trang 144 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 144 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượng • Ôn tập về đo độ nhiều năm với đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích cùng đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phxay cùng • Phxay trừ • Luyện tập trang 160 • Phxay nhân • Luyện tập trang 162 • Phxay phân chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số trong những hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập tầm thường trang 169
• Một số dạng toán thù đã học tập • Luyện tập trang 17một phần 1 • Luyện tập trang 17một trong những phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu vật dụng • Luyện tập bình thường trang 175 • Luyện tập thông thường trang 176 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 176 phần 2 • Luyện tập tầm thường trang 177 • Luyện tập phổ biến trang 178 • Luyện tập phổ biến trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng bổ sung về phân số. giải toán tương quan mang đến tỉ trọng. bảng đơn vị đo diện tích •Cmùi hương 2: Số thập phân. Các phxay tính cùng với số thập phân •Chương thơm 3: Hình học tập •Cmùi hương 4: Số đo thời hạn. Toán thù hoạt động các •Cmùi hương 5: Ôn tập