Luật các tổ chức tín dụng mới nhất

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng mới nhất năm 2017 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Bạn đang xem: Luật các tổ chức tín dụng mới nhất

62.685 Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương Điểm mới nổi bật của Luật tổ chức chính quyền địa phương Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được quy định chi tiết tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13. Luật tổ chức chính quyền địa phương mới nhất bổ sung bao gồm 8 chương và 143 điều, dưới đây là phần nội dung quan trọng được speedyglobal.vn tóm lược để bạn đọc theo dõi. 15.003 Thông tư 35/2015/TT-NHNN Chế độ báo cáo thống kê với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Mẫu biểu báo cáo thống kê Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Theo đó, các mẫu biểu báo cáo thống kê định kỳ: định kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, đơn vị báo cáo, nội dung và hướng dẫn báo cáo các mẫu biểu báo cáo định kỳ tại Điều 11 Thông tư này. 4.131
Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 Luật các tổ chức tín dụng 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng. Đây được xem là đạo luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 1.645
*
Thông tư quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng Thông tư số 42/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 867 Quyết định 1058/QĐ-TTg cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Quyết định 1058/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2017. Mời các bạn tham khảo. 745
*
Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng với các nội dung cụ thể về các tổ chức tham gia, các tổ chức mới được ra đời, nguyên nhận hợp nhất/mua lại, phương thức hợp nhất/mua lại,... với hồ sơ kèm theo,..

Xem thêm: Phân Tích Và Làm Rõ Khái Niệm Chức Năng Của Nhà Nước Là Gì ?

555 Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội ban hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 442
*
Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 202 Điểm mới Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương Tổng hợp các chính sách mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương Toàn bộ điểm mới, đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương được speedyglobal.vn tổng hợp trong bài viết sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi. 131
*
Các hình thức kỷ luật công chức mới nhất Quy định mới về các hình thức kỷ luật công chức Khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi chính thức có hiệu lực thì sẽ có nhiều thay đổi mới trong quy định về các hình thức kỷ luật công chức.Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết. 88
*
Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 47
*
Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình chấp hành dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình chấp hành dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp tình hình chấp hành dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây. 40
*
Thông tư 02/2021/TT-NHNN giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng Thông tư 02/2021/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng. 37 Kỷ luật công chức theo quy định pháp luật mới nhất Quy định về kỷ luật công chức speedyglobal.vn sẽ chia sẻ với bạn hình thức kỷ luật công chức 2021 được pháp luật quy định như thế nào. Mời bạn cùng tham khảo bài viết này nhé. 27
*
Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng Thông tư 18/2021/TT-NHNN được Ngân hàng nhà nước ban hành về quy định hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng. 8