Hướng dẫn sử dụng phần mềm effect

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm Effect Effe có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơnđiện tử trên phần mềm speedyglobal.vn.vn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm effect

2. Các bước thực hiện.

Bước 1: Cài đặt phần mềm speedyglobal.vn.vn
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Effect Effe
1. Đăng nhập vào phần mềm speedyglobal.vn.vn. Xem hướng dẫn tại đây.2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Effect Effe. Xem hướng dẫn tại đây.

Xem thêm: Cách Khôi Phục File Word Đã Bị Lưu Đè, Bị Xóa, Cách Khôi Phục File Word Đã Bị Lưu Đè

Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm speedyglobal.vn.vn
1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán Effect Effe
Các hóa đơn được lập trên phần mềm kế toán Effect Effe sẽ được tự động lấy sang phần mềm speedyglobal.vn.vn với tần suất 10 phút 1 lần.Lưu ý:Chỉ các chứng từ có loại dữ liệu là Thực tế thì mới được tự động lấy sang phần mềm speedyglobal.vn.VN

*

Các chứng từ được tự động lấy sang phần mềm speedyglobal.vn.VN bao gồm:Hóa đơn bán hàng nội địaHóa đơn dịch vụ  Hiện tại, bên phần mềm Effect Effe có một số lỗi như sau:Khi lập Hóa đơn bán hàng nội địa: Hóa đơn ngoại tệ:Phiên bản mà speedyglobal.vn đang kết nối đến để lấy dữ liệu hóa đơn chỉ đáp ứng được nghiệp vụ cơ bản về lập hóa đơn ngoại tệ (Không phát sinh chiết khấu bằng tiền ngoại tệ)Nếu muốn có đầy đủ các nghiệp vụ về ngoại tệ (Có chiết khấu bằng tiền ngoại tệ) thì khách hàng dùng bản thiết kế riêng của EFFECTKhi lập Hóa đơn dịch vụ,nếu nhập tiền Chiết khấu chung thì phần mềm bị lỗi không tính đúng tổngtiền chiết khấu. Vậy nên, phần mềm speedyglobal.vn khi lấy dữ liệu Hóa đơndịch vụ từ phần mềm Effect Effe sẽ không lấy được dữ liệuvề tiền chiết khấu chung mà kế toán phải sửa tay dữ liệu chiết khấuchung trên phần mềm speedyglobal.vn.

Bước 5: Phát hành hóa đơn trên phần mềm speedyglobal.vn.vn
Xem hướng dẫn tại đây.Lưu ý: Ngoài ra có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử trên phần mềm speedyglobal.vn.vn như:Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấyXóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thếLập và phát hành hóa đơn điều chỉnhHủy hóa đơn…