Hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Bài viết dưới đâyBizfly Cloudđã trả lời chúng ta một biện pháp cụ thể về thực hiện đội hàm cơ sở tài liệu trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Cú pháp thông thường của nhóm hàm cơ sở dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

Database: shop vùng các đại lý dữ liệu.Field: cột yêu cầu tính trong vùng đại lý dữ liệu, hoàn toàn có thể áp dụng thương hiệu cột hoặc số trang bị từ bỏ cột trong database.Criteria: can hệ vùng tiêu chuẩn chỉnh.

Cho bảng công dụng học hành của sinch viên nhỏng sau:

Thương hiệu dữ liệu minc họa cho các hàm cơ sở dữ liệu


1. Hàm DAVERAGE

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)Chức năng: Tính vừa đủ cùng những cực hiếm số vào cột (field) của cơ sở tài liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng dẫn và chỉ định.Ví dụ: Tính vừa phải cộng của các sinh viên gồm tác dụng >=5.Lập vùng tiêu chuẩn:

image003

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) công dụng là 7.3.

2. Hàm DCOUNT

Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)Chức năng: Đếm các ô đựng giá trị số vào cột (field) của của cơ sở dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho biết số sinch viên nàng gồm công dụng đạt (>=5).Lập vùng tiêu chuẩn:Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> công dụng là 3.

Xem thêm: Cách Ảo Thuật Bài Đơn Giản Dành Cho Người Mới Học Làm Ảo Thuật Với Bài

3. Hàm DCOUNTA

Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> công dụng là 0.Chức năng: Đếm các ô không rỗng vào cột (field) của cửa hàng tài liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

4. Hàm DGET

Cú pháp: DGET(database, field, criteria)Cú pháp: Trích ra một giá trị vào cột (field) của cơ sở tài liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết thương hiệu sinh viên nữ có công dụng >=8Lập vùng tiêu chuẩn:

image007

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) ->công dụng là “Thùy”.

5. Hàm DMAX

Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)Chức năng: Trả về giá trị số lớn số 1 trong cột (field) của đại lý dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định và hướng dẫn.Ví dụ: Cho biết điểm hiệu quả tối đa của sinh viên“Nam” học ngành “Truyền thông cùng mạng máy tính”.Lập vùng tiêu chuẩn:

image009

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> công dụng là 7.9.

6. Hàm DMIN

Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)Chức năng: Trả về trị số nhỏ tuổi nhất trong cột (field) của các đại lý dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng dẫn và chỉ định.Ví dụ: Cho biết điểm kết quả tốt độc nhất của sinch viên nữ học tập ngành Kế tân oán – Kiểm toánLập vùng tiêu chuẩn:

image011

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) tác dụng là 3.8.

7. Hàm DPRODUCT

Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)Chức năng: Trả về tích các quý hiếm số vào cột (field) của đại lý tài liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh hướng dẫn và chỉ định.Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

image013

Yêu cầu: tính tích những quý hiếm Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

image015

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) tác dụng là 162,000,000.

8. Hàm DSUM

Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)Chức năng: Trả về tổng các cực hiếm số vào cột (field) của cơ sở tài liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉnh hướng đẫn.Ví dụ: Cho bảng doanh thu từng món đồ sẽ cung cấp trong quý 1.

image017

Yêu cầu: Cho biết doanh số bán tốt vào thời điểm tháng 2 của món đồ sản phẩm công nghệ rét mướt cùng thiết bị giặt của hãng sản xuất LG.Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

image019