Sám hối mỗi ngày

Tin tứcPhật họcĐời SốngVnạp năng lượng HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation
*

Câu lạc cỗ Thiện tại Duyên liên tục phạt rau xanh với trái cây mang đến cơ sở y tế dã chiến, Khu Vực công ty trọ khó khăn.

Nghi thức sám hối dành cho Phật tử những giới có tác dụng lễ sám ăn năn vào ngày rằm cùng mùng 1 tại tứ gia.

Bạn đang xem: Sám hối mỗi ngày

*

NGHI THỨC SÁM HỐI

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn đốt hương thơm trầm hoàn thành, đứng tức thì nđính chắp tay nhằm ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:Án lam xóa ha. (3 lần)TÌNH TAM-NGHIỆP.. CHƠN-NGÔN:Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)HỒNG DANH SÁM-HỐI(Sám-ân hận là tạo cho bố nghiệp được thanh-tịnh)(Tất cả đầy đủ quỳ trực tiếp với chắp tay, vị nhà lễ cầm tía cây hương thơm gửi ngang trán và đọc bài xích cúng mùi hương nlỗi sau):Nguyện test diệu hương thơm vân,Biến mãn thập pmùi hương giới,Cúng-dường nhứt-chũm Phật,Tôn pháp chư Bồ tát,Vô biên Tkhô cứng vnạp năng lượng chúng,Cập nhứt cố Thánh-Hiền,Dulặng khởi quang minh đài,Xứng tánh tác Phật-sự,Phổ huân chư chúng-sanh,Giai vạc Bồ-Ðề chổ chính giữa,Viễn-ly clỗi vọng-nghiệp,Viên-thành vô-thượng đạo.

Xem thêm: Cách Móc Mũ Len Đơn Giản Nhất, Các Cách Móc Mũ Len Đẹp Cho Bé

KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢOPháp vương vãi vô-thượng tônTam-giới vô luân thấtThiên nhơn chi Ðạo-sưTứ-sinh đưa ra từ-phụƯ nhứt niệm quy-yNăng diệt tam-kỳ nghiệpXưng dương nhược tán-thánỨc kiếp mạc năng tận.(Ðứng dậy cấm hướng lên lư rồi lẹo tay đứng thẳng với niệm lớn):QUÁN TƯỞNGNăng lễ, slàm việc lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tứ nghì,Ngã test đạo tràng nhỏng Ðế-châu,Thập phương thơm chỏng Phật hình họa hiện trung,Ngã thân hình ảnh hiện tại clỗi Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 xá)- Chí chổ chính giữa đhình ảnh lễ: Nam-tế bào Tận hư-không, trở nên pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-pmùi hương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)- Chí trung ương đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-công ty, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)- Chí trung khu đhình họa lễ: Nam-mô Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới Ðại-từ bỏ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)(Ðồng đứng thật thà lẹo tay gọi bài)TÁN DƯƠNG CHIDương-đưa ra tịnh tdiệt,Biến trẹo tam-thiên,Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,Pháp-giới quảng tăng diên...Diệt tội tiêu khiên,Hỏa diệm hóa Hồng-liên.Nam-tế bào Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)CHÚ ÐẠI-BI(Hoặc giảm chú Ðại-bi cũng được)Nam-tế bào Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại-bi trọng tâm đà-la-ni.Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước chén bát ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority, án, tát bàn ra pphân tử duệ số đát mãng cầu đát lan.Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-tế bào na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rxe hơi rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm nám huyền ảo pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,Ngã kyên loài kiến văn đắc thọ trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.Nam-tế bào Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)HỒNG-DANH BỬU-SÁMÐại-trường đoản cú đại-bi mẫn chúng-sinh,Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,Tướng-hảo quang-minc dĩ từ bỏ nghiêm,Chúng đẳng chí vai trung phong quy mạng lễ. O (1)Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (2)Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (3)Ngã kyên ổn phân phát trọng điểm, bất vị trường đoản cú cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh khô Văn uống, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-thừa chư vị Bồ-tát, quy y buổi tối thượng thừa, vạc bồ-đề tâm, nguyện dữ pháp-giới chúng-sanh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề. O (4) Nam-mô quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết chỏng Phật. O (5) Nam-mô quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (6) Nam-tế bào quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7) Nam-tế bào Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (8) Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (9) Nam-mô Phổ-Minc Phật. O (10) Nam-tế bào Phổ-Tịnh Phật. O (11)<1> Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (12) Nam-tế bào Chiên-Ðàn Quang Phật. O (13) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng Phật. O (14) Nam-tế bào Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (15) Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. O (16) Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. O (17) Nam-tế bào Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18) Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minch Phật. O (19) Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (20) Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (21) Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. O (22) Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (23) Nam-tế bào Từ-Tạng Phật. O (24) Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (25) Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26) Nam-tế bào Thiện-Ý Phật. O (27) Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (28) Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (29) Nam-tế bào Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (30) Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31) Nam-tế bào Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (32) Nam-tế bào Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33) Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. O (34) Nam-tế bào Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (35) Nam-tế bào Tài Quang-Minh Phật. O (36) Nam-tế bào Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37) Nam-tế bào Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38) Nam-tế bào Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (39) Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40) Nam-tế bào Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (41) Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42) Nam-tế bào Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (43) Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44) Nam-tế bào Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (45) Nam-tế bào Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (46) Nam-tế bào Thường-Quang-Tràng Phật. O (47) Nam-tế bào Quan-Thế-Ðăng Phật. O (48) Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (49) Nam-tế bào Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50) Nam-tế bào Tu-Di Quang Phật. O (51) Nam-tế bào Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52) Nam-tế bào Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (53) Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54) Nam-tế bào A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. O (55) Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. O (56) Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57) Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58) Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59) Nam-tế bào Ðại-Thông-Quang Phật. O (60) Nam-tế bào Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61) Nam-tế bào Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62) Nam-tế bào Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63) Nam-mô Bảo-Quang Phật. O (64) Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. O (65) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66) Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67) Nam-tế bào Bảo-Hỏa Phật. O (68) Nam-tế bào Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69) Nam-tế bào Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70) Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71) Nam-mô Vô-Cấu Phật. O (72) Nam-tế bào Ly-Cấu Phật. O (73) Nam-mô Dõng-Thí Phật. O (74) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Phật. O (75) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76) Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (77) Nam-tế bào Thủy-Thiên Phật. O (78) Nam-mô Kiên-Ðức Phật. O (79) Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. O (80) Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81) Nam-tế bào Quang-Ðức Phật. O (82) Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật. O (83) Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84) Nam-tế bào Công-Ðức-Hoa Phật. O (85) Nam-tế bào Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86) Nam-tế bào Tài-Công-Ðức Phật. O (87) Nam-mô Ðức Niệm Phật. O (88) Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Ðức Phật. O (89) Nam-tế bào Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. O (90) Nam-mô Thiện-Du-Sở Công-Ðức Phật. O (91) Nam-tế bào Ðấu-Chiến-Thắng Phật. O (92) Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. O (93) Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. O (94) Nam-tế bào Bảo-Hoa Du-Sở Phật. O (95) Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96) Nam-tế bào Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. O (97) Nlỗi thị đẳng, nhứt thiết thế-giới, clỗi Phật Thế-Tôn, thường-trụ tại thế, thị chỏng Thế-Tôn đương tự niệm ngã! Nhược ngã demo sinh, nhược ngã chi phí sinh, tùng vô-thỉ sanh-tử dĩ lai, sngơi nghỉ tác chúng tội, nhược trường đoản cú tác, nhược giáo tha tác, con kiến tác tùy-hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng trang bị, nhược từ thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy-hỉ. Ngũ vô-con gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, loài kiến tác tùy-hỉ. Thập bất thiện nay đạo, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Ssống tác tội-cphía, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa-ngục tù, ngạ-quỉ súc-sanh, clỗi dư ác thú, biên-địa, hạ tiện thể, cập miệt lệ-xa, như thị đẳng xđọng, ssinh sống tác tội-cphía, kyên ổn giai sám-hối. O (98) Klặng chư Phật Thế-Tôn, đương hội chứng tri té, đương hội chứng tri vấp ngã, đương ức niệm vấp ngã, ngã phục ư chư Phật Thế-Tôn tiền, tác nhỏng thị ngôn: nhược xẻ demo sinh, nhược bổ dư sanh, tằng hành bố-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc-sanh, nhứt đoàn chi từ, hoặc tu tịnh-hạnh, download thiện-căn, thành-tựu chúng-sinh, sở hữu thiện-căn uống, tu-hạnh bồ-đề, download thiện-căn uống, cập vô thượng trí, cài đặt thiện-cnạp năng lượng, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi-phía A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề; Như quá-khứ, vị-lai, hiện-tại chỏng Phật ssinh sống tác hồi-hướng, bổ diệc nhỏng thị hồi-hướng, bọn chúng tội giai sám-ăn năn, clỗi phước tận tùy-hỉ, cập thỉnh Phật công-đức, nguyện thành vô-thượng trí. Khứ, lai, hiện-tại Phật, ư chúng-sinh tối-thắng, vô-lượng công-đức hải, vấp ngã kyên ổn qui-mạng lễ. O (99) Ssinh hoạt hữu thập-phương thơm thế-giới trung,Tam thế nhứt thiết nhơn Sư-Tử,Ngã dĩ thanh-tịnh thân, ngữ, ýNhứt thiết biến chuyển lễ tận vô dư,Phổ-Hiền hạnh nguyện oai-thần lực,Phổ hiện nhứt thiết Như-Lai tiền,Nhứt thân phục hiện nay sát-è cổ thân,Nhứt nhứt trở nên lễ sát-è cổ Phật. O (100)Ư nhứt trằn trung è số Phật,Các xử Bồ-tát chúng hội trung,Vô tận pháp-giới è cổ diệc nhiên,Thâm tín chư Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinh hảiPhổ xuất vô vàn diệu ngôn ngữ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm thâm công-đức hải. O (101)Dĩ chư tối chiến thắng diệu hoa manKỷ-nhạc trang bị hương cập tán-cáiNhư thị tối-thắng trang nghiêm ráng,Ngã dĩ cúng-dường chư Như-Lai,Tối-win y-phục tối-thắng hương thơm,Mạc hương thơm, thiêu hương dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai nlỗi diệu-cao tụ,Ngã tất cúng-nhường chỏng Như-Lai,Ngã dĩ quảng đại chiến hạ giải vai trung phong,Thâm tín nhứt thiết tam rứa Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ phát triển thành cúng-nhường nhịn chư Như-Lai. O (102)Ngã tích ssinh sống chế tác clỗi ác nghiệp,Giai do vô thỉ tđam mê, sảnh, tê mê,Tùng thân ngữ ý bỏ ra ssống sanh,Nhứt thiết ngã klặng giai sám-ân hận. O (103)Thập pmùi hương nhứt thiết chư chúng-sanh,Nhị vượt hữu-học tập cập vô-học,Nhứt thiết Như-Lai dữ Bồ-tát,Slàm việc hữu công-đức giai tùy-hỉ. O (104)Thập pmùi hương cài đặt thế-gian đăng,Tối-sơ thành-tựu Bồ-đề trả,Ngã kyên ổn nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư vô-thượng diệu pháp-luân. O (105)Chư Phật nhược dục thị Niết-bàn,Ngã tất chí-thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ sát-è kiếp,Lợi lạc nhứt thiết clỗi bọn chúng sinh. O (106)Ssinh hoạt hữu lễ tán cúng-dường phước,Thỉnh Phật trụ vậy gửi pháp-luân,Tùy-hỉ, sám-ăn năn chỏng thiện-căn,Hồi hướng chúng-sinh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ thử win công-đức,Hồi-phía vô-thượng crộng pháp-giới,Tánh tướng tá Phật, Pháp cập Tăng-già,Nhị đế dung thông tam-muội ấn,Nhỏng thị vô-lượng công-đức hãi,Ngã klặng giai vớ tận hồi-hướng,Ssống hữu chúng-sinh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc bầy báng vấp ngã pháp đẳng,Nhỏng thị nhứt thiết clỗi nghiệp-chướngTất giai tiêu-khử tận vô dư,Niệm niệm trí châu ư pháp-giới,Quảng độ chúng-sinh giai bất thối hận,Nãi chí hư-ko thế-giới tận,Chúng-sinh cập nghiệp phiền-óc tận,Nlỗi thị tứ pháp quảng vô-biên,Nguyện kyên hồi-hướng diệc như-thị. O (108)Nam-tế bào Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM KINHQuán-tự-trên Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời, chiếu con kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, ko bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị dung nhan, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.Xá-Lợi-Tử ! Thị chỏng Pháp không tướng mạo, bất sanh, bất tử, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất sút. Thị ráng ko trung, vô sắc đẹp, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc đẹp, thinc, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, khử, đạo; vô trí diệc vô đắc.Dĩ vô snghỉ ngơi đắc chũm, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều ráng, vai trung phong vô quái-ngại; vô quái-trinh nữ nuốm, vô hữu khủng-ba, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu vãn cánh Niết-bàn. Tam-chũm clỗi Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cầm, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần crúc, thị đại minh chụ, thị vô-thượng chụ, thị vô đẳng đẳng chụ năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất lỗi.Cố tmáu Bát-nhã-ba-la-mật-đa chụ, tức ttiết chụ viết:Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔNNam-tế bào a di đa bà dạ, Ða tha dà nhiều dạ, Ða địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị nhiều, tì ca lan nhiều,Dà di nị dà dà mãng cầu,Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha.TÁN PHẬTA-Di-Ðà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang-minc vô đẳng-luân,Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,Cám mục trừng tkhô giòn tứ đại hải,Quang trung hóa Phật vô vàn ức,Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên,Tđọng thập bát nguyện độ chúng-sanh,Cửu phđộ ẩm hàm linc đăng bỉ ngạn.Nam-mô Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới, đại-trường đoản cú đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật.Nam-tế bào A-Di-Ðà Phật. (30 phát triển thành, niệm nhiều càng tốt)Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Thanh-tịnh Ðại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)(Ðồng quỳ xuống chắp tay với đọc bài bác sám nlỗi sau)SÁM HỐI PHÁT NGUYỆNÐệ tử kính lạy đứùc Phật Thích-Ca,Phật A-Di-Ðà,Thập phương thơm clỗi Phật,Vô lượng Phật Pháp,Cùng Thánh Hiền Tăng,Ðệ-tử nhiều năm thọ kiếpNghiệp-chướng nặng vật nài,Ttê mê giận kiêu-căng,Si-mê lầm-lạc, Ngày ni nhờ vào Phật,Biết sự tội trạng,Thành trung tâm sám ăn năn,Thề rời điều dữ,Nguyện thao tác làm việc lành,Ngửa trông ơn Phật,Từ-bi gia hộ,Thân không tật bệnh,Tâm ko phiền-não,Mỗi ngày an vui tu tập,Phxay Phật nhiệm-mầu,Ðể mau thoát ra khỏi luân-hồi, Minch trọng điểm kiến tánh,Trí-huệ sáng-xuyên suốt,Thần-thông tự-trên,Ðặng-cứu độ các bậc tôn trưởng,Cha chị em đồng đội,Thân bằng quyến ở trong,Cùng toàn bộ chúng-sinh,Ðồng thành Phật-đạo.(Tiếp phát âm bài bác hồi hướng)HỒI HƯỚNGSám-ăn năn công-đức thù win hạnh,Vô biên chiến hạ phước giai hồi-phía,Phổ nguyện pháp-giới chỏng chúng-sinh,Tốc vãng vô-lượng-quang quẻ Phật gần kề.Nguyện tiêu tam-cphía trừ phiền-não,Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.Thế thay thường xuyên hành Bồ-tát đạo.Nguyện sanh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung,Cửu phđộ ẩm Liên-hoa vi prúc mẫu mã,Hoa knhị kiến Phật ngộ vô sinh,Bất tăn năn Bồ-tát vi bạn lữ.Nguyện dĩ thử công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sanh,Giai cùng thành Phật-đạo.PHỤC NGUYỆN Nam-tế bào A-Di-Ðà PhậtThượng lai đệ-tử bọn chúng đẳng, chí thành lễ Phật Hồng danh, sám hối công-đức.Chulặng bởi, thượng báo tđọng trọng ân, hạ tế tam đồ gia dụng khổ. Thđọng nguyện hiện nay chi phí đệ-tử bọn chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ-đề trung khu lớn lên, trí tánh hay minc, Bát-nhã hoa knhì, Ðạo trung khu bất tăn năn.PHỔ NGUYỆNÂm rất dương thới, Pháp giới bọn chúng sinh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.Nam-tế bào A-Di-Ðà Phật.(Ðồng niệm lớn)TAM QUY YTự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng trung tâm. (1 lạy)Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sinh, xâm nhập kinh-tạng, trí huệ nhỏng hải. (1 lạy)Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô xấu hổ. (1 lạy)(Xá rồi lui ra)