Cách đánh phân số trong excel

Biến Excel thành công rứa so sánh dữ liệu sâu sát.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG KHI VIẾT PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Do khoác định của Excel, khi chúng ta viết phân số (ví dụ 1/3) thì công dụng hiện thị lên 1-Thg3 (tức ngày 1 mon 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Các bước định dạng phân số đơn giản và dễ dàng trong Excel

Bước 1: Bôi black vùng mong hiện lên kết quả

Bước 2: Nhấp chuột cần lựa chọn Format Cells

Bước 3: Chọn Fraction -> Up khổng lồ one digit (1/4)

Cách 4: OK