Các tính từ có 2 âm tiết

Khái niệm “tính trường đoản cú ngắn” cùng “tính trường đoản cú dài” được áp dụng rất đôi lúc bọn họ học tập về câu đối chiếu.

Bạn đang xem: Các tính từ có 2 âm tiết

Trong nội dung bài viết này, Hack Não vẫn tháo gỡ cùng các bạn tính tự nthêm với nhiều năm là gì, cùng phương pháp chuyển đổi bọn chúng trong số loại câu so sánh.


I. Định nghĩa tính trường đoản cú nđính thêm với tính tự dài

Trước không còn, hãy khám phá tư tưởng “số âm tiết” của từ bỏ. Một âm huyết là một trong những âm tkhô nóng phát ra Lúc họ gọi một từ. lấy ví dụ như trường đoản cú “superman”, họ gọi là “su-pờ-men”, bao gồm 3 âm tkhô hanh tương ứng cùng với 3 âm tiết.

Vậy số âm huyết chính là số âm thanh lúc đọc từ. Khái niệm này sẽ giúp chúng ta nắm rõ tính từ bỏ nđính thêm cùng tính trường đoản cú nhiều năm.

1. Tính từ ngắn

Tính trường đoản cú ngắn (adjective with one syllable) là tính từ tất cả một âm ngày tiết.

Ví dụ

clean/kliːn/không bẩn sẽ
soft/sɒft/mượt mại
new/njuː/mới
strong/strɒŋ/khỏe
smart/smɑːt/thông minh

Lưu ý: Phiên âm của tính từ nlắp không có lốt ‘

2. Tính từ bỏ dài

Tính từ dài (adjective sầu with two or more syllables) là tính tự gồm hai âm máu trlàm việc lên.

Ví dụ

intelligent/ɪnˈtɛlɪʤənt/thông minh
beautiful/ˈbjuːtəfʊl/xinch đẹp
lovely/ˈlʌvli/đáng yêu
adventurous/ədˈvɛnʧərəs/mê say phiêu lưu
important/ɪmˈpɔːtənt/quan lại trọng

Lưu ý: Phiên âm của tính tự dài gồm vết ‘. Đây là vết thể hiện trọng âm của trường đoản cú trong Tiếng Anh.

3. Trường thích hợp quánh biệt

Các tính tự nhì âm ngày tiết có tận thuộc là “-y” cũng rất được xem như là tính từ nlắp.

Xem thêm: Top 10 Ứng Dụng Làm Nét Ảnh Bị Mờ Online Tốt Nhất Cho Máy Tính

Chúng bao gồm:

easy, noisy, lazy, sexy, tiny, happy, sunny, windy, angry, busty, beefy, dummy, lonely, lively, …
*

IV. Luyện tập về tính từ ngắn và tính từ dài

Chọn dạng đối chiếu đúng của những tính từ bỏ trong những câu sau:

1. The fuel price is getting _______ every day.

higher more high highher

2. No one in the class is _______ than Nam.

intelligenter more intelligent intelligentter

3. Grandma, are your eyes _______ than they used lớn be?

biger bigger more big

4. The ______ birds catch the worms.

earlyest most early earliest

5. As you get older, you’ll get _______.

wisser more wise wiser

6. The weather is getting _______.

worse badder more bad

7. Xie Qiuping is currently having the _______ hair in the world.

longest most long lonngest

8. Dogs are one of human’s _______ companions.

loyallest most loyal loyalest

Score =

Nhấn vào để thấy câu trả lời

Đáp án: 1. higher 2. more intelligent 3. bigger 4. earliest 5. wiser 6. worse 7. longest 8. most loyal


V. Kết

Trong nội dung bài viết này, Haông xã Não đã trình làng đến độc giả hai định nghĩa tính từ nđính cùng tính tự dài. Theo kia, tính tự ngắn đa số có một âm máu, tính từ bỏ nhiều năm gồm từ bỏ 2 âm máu trngơi nghỉ lên. Dường như, bài viết cũng nêu các cách thay đổi tính trường đoản cú trong câu so sánh. Đây là kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản vào ngữ pháp giờ Anh chớ bỏ lỡ nhé!