Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2018

THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT xin reviews biểu thuế suất thuế các khoản thu nhập cá nhân mới nhất (Căn cứ đọng vào Luật thuế các khoản thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân cá nhân sửa đổi 2012 với Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Luật về thuế 2014).

*
Toàn vnạp năng lượng File Word biểu thuế suất thuế TNCN


1. Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần các khoản thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 mang lại 120

Trên 5 mang đến 10

10

3

Trên 120 mang đến 216

Trên 10 mang lại 18

15

4

Trên 216 mang lại 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 cho 960

Trên 52 cho 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Biểu thuế này áp dụng so với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, chi phí công là tổng các khoản thu nhập Chịu đựng thuế luật pháp tại Điều 10 với Điều 11 của Luật thuế thu nhập cá thể, trừ các khoản góp phần bảo đảm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm trách rưới nhiệm nghề nghiệp so với một số trong những ngành, nghề đề xuất tmê man gia bảo hiểm cần, quỹ hưu trí trường đoản cú nguyện, những khoản sút trừ luật pháp trên Điều 19 cùng Điều đôi mươi của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Biểu thuế toàn phần

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập tự đầu tư chi tiêu vốn

5

Thu nhập trường đoản cú bạn dạng quyền, nhượng quyền thương thơm mại

5

Thu nhập từ bỏ trúng thưởng

10

Thu nhập trường đoản cú vượt kế, rubi tặng

10

Thu nhập tự chuyển nhượng ủy quyền vốn luật pháp tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

20

Thu nhập trường đoản cú chuyển nhượng ủy quyền hội chứng khoán phương pháp tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

0,1

Thu nhập từ bỏ ủy quyền bất động đậy sản

2

Biểu thuế này vận dụng so với các khoản thu nhập tự đầu tư vốn, ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, trúng ttận hưởng, chi phí bản quyền, nhượng quyền thương thơm mại, dìm vượt kế, vàng khuyến mãi ngay là các khoản thu nhập Chịu đựng thuế chính sách trên những điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 cùng 18 của Luật thuế các khoản thu nhập cá nhân.