Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu report công dụng đem phiếu lòng tin là mẫu report được lập ra nhằm tổng hợp kết quả của người được mang phiếu tín nhiệm của cán bộ cai quản.

Nội dung vào chủng loại report đề nghị trình diễn cụ thể cụ thể biết tin về cán cỗ mang phiếu tín nhiệm, yếu tắc tmê mẩn gia mang phiếu và tác dụng đem phiếu tín nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn thuộc tham khảo cùng speedyglobal.vn tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………Công Đoàn……………..

Xem thêm: Cách Làm Cho Người Ấy Yêu Mình Mà Không Thay Đổi Bản Thân, Làm Sao Để Anh Ấy Yêu Mình Nhiều Hơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

KV……..........…..Số: /BC-TCĐN

…., ngày….tháng….năm…….

Báo cáo kết quảLấy phiếu lòng tin cán cỗ quản ngại lý

Thực hiện Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về vấn đề từ bỏ kiểm nghiệm quality dạy nghề năm …...


Ban Chấp hành Công đoàn công ty trì đem phiếu tin tưởng Hiệu trưởng vào ngày ……. cùng ………….., Sau lúc lấy phiếu lòng tin, Phòng…………………….. đang tổng đúng theo tác dụng nlỗi sau:

I. tin tức về cán bộ đem phiếu tín nhiệm:

1. Họ và tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện tại tại:…………………………………………………………

II. Thành phần lấy phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ thăm tin tưởng …………. -Vắng ……………. gồm lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn chỉnh cán cỗ quản ngại lý)

1. Gương chủng loại với cổ vũ CBVCGV thực hiện phép tắc của Đảng cùng Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong cách chỉ đạo dân công ty, sâu sát, năng cồn, hạn chế và khắc phục trở ngại xong nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý cùng lãnh đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động vui chơi của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4.Có ý thức tiếp thu kiến thức chính trị, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu từng trải nhiệm vụ được giao;


Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có vừa đủ sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;- Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn;- Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀNChủ tịch

(đã ký)


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
speedyglobal.vn
Mời bạn tiến công giá!
Lượt tải: 628 Lượt xem: 9.132 Dung lượng: 77,8 KB
Liên kết mua về

Link speedyglobal.vn chủ yếu thức:

Mẫu báo cáo tác dụng lấy phiếu tin tưởng speedyglobal.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA